Vyhľadávanie

V ponuke je 201 nehnuteľností.
Zoznam nehnuteľností
Novinky a aktuality
2.Obmedzenie platieb v hotovosti     Od 1.1.2013 vstúpil do účinnosti zákon č. 394 / 2012...
1.Energetická certifikácia budov   Predloženie energetického certifikátu pri realitnom obchode sa...

Životné poistenie

Životné poistenie sa môže postarať o vašu rodinu a pomôcť jej  udržať si životnú úroveň ak by sa vám alebo vášmu partnerovi niečo stalo. Okrem starostlivosti o nesplatené úvery alebo hypotéky, životné poistenie môže taktiež zabezpečiť vzdelanie vašich detí alebo poskytnúť pre vášho partnera dôstojný dôchodok.

Čo teda docielime tým, že budeme životne poistení?

 Vhodné a zodpovedajúce poistenie s krytím správnych rizík, s optimálnymi      poistnými čiastkami a primeraným poistným je známkou toho, že si uvedomujeme svoju hodnotu a svoju zodpovednosť za svoje záväzky, či už  vo forme rôznych pôžičiek alebo úverov, tak i zodpovednosť voči svojim deťom  a rodine.

Životné poistenie - finančný produkt, o ktorom snáď každý z nás už niečo počul. Či už negatívneho, alebo pozitívneho. Poznáme ho, chápeme a rozumieme mu. Tí, ktorí ich potrebujú, ich už majú zjednané, a pokiaľ ich potrebujeme my, vieme, ako si vybrať pre naše potreby najvhodnejšiu životnú poistku z širokej ponuky na trhu a vieme si vybrať najvhodnejšiu poisťovňu. Ale teraz pravdivo, je to naozaj tak?

Malý výlet do histórie

Aby sme pochopili zmysel poisťovníctva ako takého, musíme si spraviť malý výlet do histórie.Poisťovne a poistky majú dlhoročnú tradíciu. A to na rozdiel napríklad od stavebného sporenia. Prvá stavebná sporiteľňa v modernom slova zmysle bola založená v roku 1923 ako Spolok priateľov mesta Wüstenrot. Pri tom takáto Commercial Union, životná poisťovňa a.s., člen zoskupenia CGNU, respektíve jej "praotec" - anglický Hand in Hand - bola založená už v roku 1696, teda nepretržite funguje plných 304 rokov! Tým sa CU radí k najstarším poisťovniam na svete vôbec.

Dôvod vzniku poisťovní a poistení

Otázkou ale stále zostáva, prečo už v dobe dávno minulej vznikali poisťovne. Dôvod je jednoduchý, už v tej dobe si ľudia uvedomovali, že vlastnými prostriedkami sa jednotlivec nemôže ubrániť škodám vzniknutým nepriaznivým pôsobením prírodných síl alebo nežiadúcim jednaním iných ľudí. A preto vznikli prvé poisťovne, ktoré boli založené naprincípe pomoci v núdzi. A i v dnešnej dobe je uplatňovaný princíp solidárnostipodmienenej návratnosti a neekvivalentnostiČo to znamená v praxi?

Životné poistenie

A životné poistenie funguje presne tak, ako je uvedené vyššie. Pokiaľ sa poistenému stane škodová udalosť, ktorá je vymedzená v poistnej zmluve, v tomto prípade, že zomrie, bude oprávneným osobám, teda osobám uvedeným v poistnej zmluve a/lebo dedičom, vyplatené plnenie, ktoré bolo zjednané v poistnej zmluve.

Ak ste  na Vašom príjme závislý  a ešte  niekto s vami prvom rade odporúčame kryť riziká:

  • úmrtia v prípade choroby a úrazu
  • invalidity z dôvodu choroby a úrazu
  • práceneschopnosť z  dôvodu choroby a úrazu
  • trvalé následky