Vyhľadávanie

V ponuke je 159 nehnuteľností.
Zoznam nehnuteľností
Novinky a aktuality
2.Obmedzenie platieb v hotovosti     Od 1.1.2013 vstúpil do účinnosti zákon č. 394 / 2012...
1.Energetická certifikácia budov   Predloženie energetického certifikátu pri realitnom obchode sa...

Finančné sprostredkovanie

FinProfit GROUP je spoločnosť  pôsobiaca na slovenskom finančnom trhu.

Spoločnosť poskytuje služby :  konzultácie a sprostredkovanie v oblasti osobných a firemných financií,  investícií,  úverov na bývanie,  poistenia.

Výhodou našej spoločnosti je analytický prístup, ktorý zahŕňa aktívne porovnávanie finančných produktov a investícií z viacerých hľadísk. Klientské portfóliá sú zostavované zodpovedne v snahe ponúknuť našim klientom vždy to najlepšie možné riešenie.Vo svojej práci sa opierame o objektivitu, vzdelanie a skúsenosti nášho tímu. Sme presvedčení, že spolupráca s nami dokáže priniesť pridanú hodnotukomukoľvek, kto prichádza do styku s finančnými inštitúciami.

Starostlivosť a servis

Naša práca štandardne nekončí realizáciou finančného riešenia. Úverové, poistné aj investičné produkty sú produktami dlhodobými, ktoré sa môžu v čase meniť. Situácia na finančnom a kapitálovom trhu sa neustále vyvíja, na trh prichádzajú nové produkty a s rastúcim vekom sa mení aj situácia každého klienta.

Naším cieľom je preto zastrešiť našich klientov v oblasti financií dlhodobo. Sme presvedčení, že iba dlhodobý, intenzívny a fungujúci vzťah dokáže klientom priniesť želané výsledky.

Za produktmi, ktoré ponúkame, stoja finančne silné poisťovacie a bankové spoločnosti, ktoré majú dlhoročnú tradíciu a meno na Slovensku i v zahraničí. Dôležité sú nielen atraktívne a výhodné produkty, ale aj kvalitná podpora a starostlivosť o svojich klientov a partnerov. Pravidelne analyzujeme finančný trh na Slovensku.To je pre nás zárukou, že nášmu klientovi ponúkneme presne taký produkt, ktorý potrebuje.

Investície

Na trhu je veľký počet poistných produktov, množstvo úverových produktov, no ak je niečím finančný trh vyslovene preplnený, sú to produkty investičné. Líšia sa v poplatkoch, investičnom riziku a v potenciálnom výnose. Pri toľkých produktoch je veľmi jednoduché pomýliť sa vo svojom výbere  a tým pádom dlhodobo nevyužívať svoje prostriedky efektívne.

Pre našich klientov sme pri investovaní spoľahlivým partnerom. Pomáhame klientom podľa ich rizikového profilu so správnou alokáciou finančných aktív do jednotlivých investičných tried, s diverzifikáciou a výberom konkrétnych investičných produktov, titulov a príležitostí. Klientom pomáhame aktíva aj postupne vytvárať s dôrazom na ich investičné ciele, či už sú nimi kúpa nehnuteľnosti, auta, dovolenky, tvorba kapitálu na podnikanie, pre deti alebo na čokoľvek iné. Sústavná starostlivosť o investičné portfóliá klientov je pre nás samozrejmosťou.

 Dôchodok

Dôchodkový systém je na Slovensku zložený z troch hlavných pilierov. Prvý, priebežný pilier, zabezpečuje zo svojich zdrojov Sociálna poisťovňa. Druhý, kapitalizačný pilier, je tvorený príspevkami do špecializovaných fondov Dôchodkových správcovských spoločností. Pod tretím, dobrovoľným pilierom, sa myslí akákoľvek forma individuálneho sporenia na dôchodok.

Každý z troch pilierov prechádza pravidelnými legislatívnymi zmenami. Demografický vývoj navyše spôsobuje, že dobrovoľný tretí pilier zohráva v sporení na dôchodok čoraz väčšiu úlohu.

Našim klientom pomáhame nastaviť dôchodkový plán tak, aby sa jednotlivé piliere strategicky dopĺňali a aby klientovi na dôchodku dokázali zabezpečiť očakávaný životný štandard.

Čím skôr so sporením na dôchodok začnete, tým menej Vás  bude stáť!