Vyhľadávanie

V ponuke je 209 nehnuteľností.
Zoznam nehnuteľností
Novinky a aktuality
2.Obmedzenie platieb v hotovosti     Od 1.1.2013 vstúpil do účinnosti zákon č. 394 / 2012...
1.Energetická certifikácia budov   Predloženie energetického certifikátu pri realitnom obchode sa...

Úver a príjem

"Poistenie je Vaša ochranná ruka, ktorá Vás bude držať nad hladinou", v prípade nečakaných životných udalostí, ktoré Vás budú obmedzovať v tvorbe príjmu."

K úveru banky ponúkajú niekoľko súborov poistenia s rôznym poistným krytím. Najlacnejšie balíky zvyčajne kryjú iba riziko smrti a trvalej invalidity. Stoja skutočne len pár eur mesačne a hoci je pravdepodobnosť, že takáto situácia nastane, nízka, prípadné poistné plnenie príde vhod. V prípade smrti dlžníka poisťovňa uhradí celý aktuálny zostatok úveru. Všetci bankári i poisťovníci sa zhodnú – v prípade úmrtia klienta je oveľa elegantnejšie, ak zvyšok dlhu splatí poisťovňa, než by banka mala otravovať pozostalých či dokonca exekuvovať majetok alebo bankové účty.

Ak platiteľ úveru zostane trvale invalidný, poisťovňa uhrádza jednotlivé mesačné platby. Poplatky za vedenie úveru či podmieneného bežného účtu zostávajú ďalej na dlžníkovi. Pritom jeho invalidita sa každoročne prehodnocuje. Ak sa mu stav zlepší, poisťovňa platiť prestane.

Klienti si väčšinou vyberajú najlacnejší typ poistenia. Niektoré banky majú v základnej ponuke iba rozšírenejší súbor, ktorý zahŕňa poistenie  práceneschopnosti. Náročnejší klienti si môžu poistiť aj riziko straty zamestnania, no zaplatia niekoľkonásobne viac.

Čo je teda pri rozhodovaní o poistení úveru najdôležitejšie?

Poznať poistné podmienky. Ak dlžník predpokladá, že okamžite po vyčerpaní úveru odíde z práce alebo bude PN a splácanie prenechá poisťovni, nepochodí. To isté platí v prípade, že o zamestnanie či k úrazu príde poistený vlastným pričinením. Na to sa poistenie nevzťahuje.

Pri každom riziku si totiž poisťovne nastavujú takzvané čakacie alebo ochranné lehoty a výluky ako obranu proti prípadným podvodom. Strata práce alebo práceneschopnosť poisťovňu zaujímajú zvyčajne až tri mesiace po uzavretí poistky. Dokonca aj pri smrti či úraze s trvalými následkami majú poisťovne stanovenú ochrannú dobu jeden mesiac.

Takisto neplatí, že ak poistený príde o prácu, bude zaňho poisťovňa uhrádzať splátky okamžite a celé roky. Nezamestnanosť či PN musia trvať dva až tri mesiace, než poisťovňa začne s plnením.

Nehľadajte optimálne riešenie sami! Šetrite svoj čas aj peniaze! Spoluprácou s nami získate komfort a istotu, že Váše poistenie úveru a príjmu bude stáť najmenej, ako je na trhu možné.