Vyhľadávanie

V ponuke je 194 nehnuteľností.
Zoznam nehnuteľností
Novinky a aktuality
2.Obmedzenie platieb v hotovosti     Od 1.1.2013 vstúpil do účinnosti zákon č. 394 / 2012...
1.Energetická certifikácia budov   Predloženie energetického certifikátu pri realitnom obchode sa...

Cestovné poistenie

Vaša  istota v zahraničí !

Uzatvorte si cestovné poistenie a vyhnite sa zbytočným výdajom za zdravotnú starostlivosť v zahraničí.

Cestovné poistenie si môžete poistiť online na portáli:

https://gamp.sk/pzp&poradca=1799

 

POISTNÉ KRYTIE:

Poistenie liečebných nákladov

Úrazové poistenie

Poistenie zodpovednosti za škodu

Poistenie batožiny

Poistenie omeškania batožiny

Poistenie oneskorenia letu

Poistenie nevyužitej dovolenky

Poistenie predčasného návratu

Poistenie asistenčných služieb

Poistenie právnej asistencie

Prečo je cestovné poistenie potrebné?

Cestovné poistenie alebo súkromné poistenie na cestu do zahraničia sa stalo bežnou súčasťou takmer každej turistickej alebo pracovnej cesty do zahraničia.

Aké je vysvetlenie, že cestovné poistenie je potrebné a vhodné pri ceste do zahraničia uzatvoriť u súkromných (komerčných) poisťovní na Slovensku? Dôvodom je skutočnosť, že zdravotnícky systém na Slovensku, či už štátny alebo súkromný, poskytuje ošetrenie, liečenie a lieky za podstatne nižšie ceny, ako tomu je v mnohých iných štátoch Európy a sveta. Preto pri náhlom ochorení alebo úraze v zahraničí je vysoko pravdepodobné, že aj najbežnejšia choroba či zranenie (napr. chrípka, vyvrtnutý členok) znamenajú výdavok vo výške rádovo stoviek či tisícok EUR, ktoré je zväčša potrebné zaplatiť lekárovi alebo nemocnici na mieste (v zahraničí). Bez príslušného cestovného poistenia by tieto náklady znášal človek sám. Pri návrate slovenský verejný systém zdravotného poistenia vám preplatí len náklady do výšky, ktorá je stanovená pre liečenie daného ochorenia či zranenia na Slovensku. Cestovné poistenie garantuje preplatenie všetkých základných zdravotných a liečebných úkonov pri pobyte v zahraničí.

Pokiaľ teda nechcete, aby sa krásne zážitky z dovolenky alebo úspechy na pracovnej ceste zmenili na nočnú moru z účtu za ošetrenie, nezabudnite si zavčasu – teda ešte pred cestou - uzatvoriť cestovné poistenie.

Čo určuje cenu cestovného poistenia?

Ceny (sadzby) pre cestovné poistenie, tak ako pri iných druhoch poistenia, sa líšia ako medzi poisťovňami, tak aj v rámci jednej poisťovne. Najdôležitejší faktormi, ovplyvňujúcimi výšku poistenia, sú najmä:

  • dĺžka pobytu v zahraničí (počet dní cesty)
  • krajina pobytu (zóna, napr. Európa, svet)
  • typ cesty – turistická alebo pracovná (aj druh práce v zahraničí)
  • vek poisteného – najmä kategórie deti, dospelí, seniori
  • športové aktivity – turistický alebo rizikový šport
  • vybrané pripoistenia

Najobľúbenejšie a najčastejšie sú tieto poistné krytia:

- úrazové poistenie

Naša spoločnosť rozhodne odporúča svojim klientom za nízke sumy si pripoistiť aj toto poistné krytie. Tzv. úrazovka vám poskytne finančnú náhradu za úraz a zranenia, ktoré ste utrpeli.

Pozor: tento druh poistenia si netreba mýliť s poistením liečebných nákladov. Nekryje totiž náklady spojené s ošetrením a liečením úrazu, ale tvorí ako keby “odškodné“ alebo „bolestné“ za utrpenú bolesť, zdravotnú a inú ujmu. Okrem toho si treba skontrolovať, či úrazové poistenie už nemáte uzatvorené, býva totiž často súčasťou iných druhov poistení alebo aj platobných kariet. Ale vzhľadom k veľmi nízkej cene tohoto pripoistenia si môžete povedať, že platí klasické pravidlo: úrazového poistenia nie je nikdy dosť! Najmä preto, že úrazové poistenie uzatvorené v rámci cestovného poistenia má obvykle vyššie limity krytia, čiže poistné sumy.

- poistenie (všeobecnej) zodpovednosti za škodu

Tento typ pripoistenia si nezamieňajme s poistením zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (povinné zmluvné poistenie), pokiaľ v zahraničí šoférujete vozidlo (zväčša požičané).

Poistenie (všeobecnej) zodpovednosti za škodu vás chráni v prípade, keď väčšinou svojou nepozornosťou (alebo nepozornosťou detí) spôsobíte škodu tretej osobe alebo nejakej spoločnosti či múzeu - škodu na zdraví alebo živote, prípadne na majetku iných osôb. V mnohých štátoch je na rozdiel od Slovenska bežné vymáhanie náhrady akejkoľvek škody súdnou cestou. Toto pripoistenie vám obvykle zabezpečí aj poradenstvo a pomoc profesionálnej asistenčnej služby, ktorá pozná lepšie ako my zákony danej krajiny a je schopná za nás prevziať rokovania s právnikmi poškodenej strany. Poistenie zodpovednosti zahŕňa aj asistenčné služby s pomocou pri zadržaní alebo hrozbe zadržania políciou, právnu pomoc (tlmočníka, preddavok na advokáta), kauciu a pod.

Toto poistenie je väčšinou Slovákmi prehliadané a podceňované.

- poistenie storna zájazdu, storna leteniek, storna ubytovania

Mnohé poisťovne poskytujú aj toto pripoistenie. Vyplatí sa hlavne v prípade, že cestujete s dieťaťom (mnohí rodičia malých detí zažili, že museli odložiť cestu alebo dovolenku kvôli náhlemu ochoreniu), alebo aj v prípade drahých zájazdov.

V každom prípade môžeme odporučiť: skontrolujte si podmienky stornovania Vášho zájazdu. Pokiaľ pri stornovaní zájazdu Vám nevrátia viac ako 30- 40% toho, čo ste za zájazd zaplatili, pripoistite si storno zájazdu, aj keď to bude stáť niekoľko desiatok korún naviac.

- poistenie batožiny a vecí osobnej potreby

Toto poistenie určite odporúčame, keď veziete so sebou drahšie športové potreby, oblečenie, elektroniku, videotechniku alebo ak cestujete lietadlom či autom. Pomerne vysoké % batožiny prepravovanej letecky býva poškodenej. Obvykle sú vo výlukách z poistenia batožiny klenoty, šperky, umelecké predmety, peniaze, šeky či drahá výpočtová technika.

Poistenie batožiny poskytne náhradu, za veci, ktoré sú nám počas pobytu v zahraničí odcudzené. Podmienkou obvykle je, že poistenie batožiny kryje len prípady, keď príde k tzv. prekonaniu prekážky. Teda, napr. k ukradnutiu kamery v hotelovej izbe prišlo vylomením zámku dverí. Vo väčšine prípadov sa odporúča či vyžaduje mať z takejto poistnej udalosti protokol miestnej polície alebo aspoň potvrdenie daného hotela (vo väčších hoteloch majú vlastnú hotelovú službu, a v luxusných hoteloch typu palace dokonca mávajú aj hotelového detektíva, ktorý takéto potvrdenie môže vystaviť).

Poistenie batožiny kryje obvykle celú batožinu v poistnej sume 20 – 80 tis. Sk, pričom náhrada za 1 vec je obvykle limitovaná 200 – 500 EUR. Samozrejme, osobitne pripoistiť sa dajú aj drahšie a hodnotnejšie veci. Sadzby tohto poistenia môžu dosť vysoké (riziko odcudzenia alebo poškodenia je vysoké), často tvoria 20 – 40% celkového poistného. Poistenie batožiny a vecí osobnej potreby napriek tomu odporúčame.

- privolanie opatrovníka

Pripoistenie privolanie opatrovníka sa vyplatí vtedy, ak cestujete so staršími osobami alebo s osobami so zmenenou pohyblivosťou.

- pripoistenie športových aktivít počas dovolenky

Poistné udalosti a škody (liečebné náklady), ktoré by vznikli v dôsledku vykonávania potápania, zoskokom z padáka, alpinizmu alebo iných rizikových športov, nie sú štandardne kryté základným poistením liečebných nákladov.

Pokiaľ sa chcete potápať, nespoliehajte sa na svoje bežné cestovné poistenie a rozhodne si pripoistite nebezpečné alebo rizikové športy - ale skontrolujte si, či takéto pripoistenie obsahuje aj potápanie či šport, ktorý chcete vykonávať.

V zimnom období, je možné dojednať si aj poistenie do hôr. Toto poistenie hradí najmä náklady spojené s činnosťou horskej služby zameranou na záchranu alebo ošetrenie vo vysokohorskom prostredí, prevoz vrtuľníkom do nemocnice, čo je najmä v prípade zlých poveternostných podmienok nevyhnutné.