Vyhľadávanie

V ponuke je 201 nehnuteľností.
Zoznam nehnuteľností
Novinky a aktuality
2.Obmedzenie platieb v hotovosti     Od 1.1.2013 vstúpil do účinnosti zákon č. 394 / 2012...
1.Energetická certifikácia budov   Predloženie energetického certifikátu pri realitnom obchode sa...

Úvery na bývanie

Osobné bankové úvery sa dajú rozdeliť do štyroch základných kategórií podľa toho, či je úver založený nehnuteľnosťou (hypotekárne úvery) alebo nie (spotrebné úvery) a podľa toho, či klient dokladuje účel (účelové úvery) alebo nie (bezúčelové úvery).Každý typ úveru tvorí pre banku iné riziko a preto sú aj sadzby v jednotlivých kategóriách navzájom dosť odlišné.

Pri výbere riešenia má preto určite význam poradiť sa s odborníkom. My Vám pripravíme alternatívy riešenia a porovnanie sadzieb od jednotlivých bánk, spolu vyberieme a zrealizujeme to najlepšie možné. Dlhodobý servis je samozrejmou súčasťou každého riešenia.

Cena úveru:

Konkrétnu úrokovú sadzbu pre váš hypotekárny úver stanoví banka individuálne, na základe ohodnotenia žiadateľa (-ov) o úver a ocenenia nehnuteľnosti – tzv. ratingu alebo skóringu. Tento model je individuálny v každej banke a hodnotí množstvo informácií o žiadateľovi úveru a zakladanej nehnuteľnosti. V konečnom dôsledku sa preto úroková sadzba na hypoúver môže od verejne propagovaných sadzieb výrazne odlišovať.

Hypotekárny a iný úver je totiž bankami komunikovaný obvykle s úrokovou sadzbou začínajúcou na najnižšej možnej úrokovej miere, pričom túto dosiahne málokto.

Okrem splátky úveru je potrebné počítať aj sa nákladmi na rôzne poplatky, ako napr. za spracovanie (schválenie) úveru, vedenie úverového účtu, nutnosti otvoriť iný bežný účet v banke a podobne. Je potrebné takisto počítať s ďalšími poplatkami na znalecký posudok a poplatkami katastrálneho úrade pri zriaďovaní záložného práva.

Pôžička je splatená uhradením celej dlžnej sumy hypobanke, vrátane úrokov a poplatkov. Hypoúver a aj akýkoľvek iný úver je možné splatiť predčasne (za poplatok) alebo skrátiť dobu splácania mimoriadnymi splátkami (bezplatne).

Možnosti splácania hypotéky:

Každá hypobanka pre hypotekárne úvery obvykle ponúka 3 rôzne spôsoby splácania:

Anuitná splátka

Výška splátky hypotéky je dohodnutá a a počas splácania úveru sa nemení; v splátke sa mení len pomer medzi výškou úroku a istiny hypotéky.

Degresívne alebo progresívne splácanie hypotéky

Výška splátok na hypotekárny úver sa postupne zvyšuje alebo znižuje.

Hypotéka nesplácaná pravidelne

Ide o zvláštny druh hypotéky, kde splácanie nie je pravidelné, alebo je odložené. Hypotéka sa spláca po častiach alebo v periódach z výnosov iných finančných produktov, napr. životného poistenia, vinkulovaných v prospech banky.

Možnosti výberu

Banky v súčasnosti ponúkajú hypoúvery s rôznymi kombináciami splátok, doby splácania úveru, fixácie úrokových sadzieb a poplatkov.Podrobnosti o jednotlivých typoch úverov nájdete v ďalších záložkách.