Vyhľadávanie

V ponuke je 201 nehnuteľností.
Zoznam nehnuteľností
Novinky a aktuality
2.Obmedzenie platieb v hotovosti     Od 1.1.2013 vstúpil do účinnosti zákon č. 394 / 2012...
1.Energetická certifikácia budov   Predloženie energetického certifikátu pri realitnom obchode sa...

Nehnuteľnosť

Poistenie majetku sa člení na dva základné typy poistenia – poistenie nehnuteľnosti a poistenie domácnosti. Každý vlastník nehnuteľnosti, či už domu, bytu, nebytového priestoru alebo inej stavby, by mal myslieť na riziká, ktoré sa s ich vlastníctvom spájajú a zabezpečiť ich ochranu uzatvorením vhodného typu poistenia!

 

Chráňte svoj dom, byt alebo veci v domácnosti proti škodám, na ktoré je človek krátky. 

Poistenie Vám poskytne  peniaze na to, aby váš domov bol po nepríjemnej udalosti opäť ako predtým.

Bezpečie vášho domova je pod ochranou vášho poistenia.

 

Poistenie Vám zaplatí  za vzniknuté škody:

Živelnými udalosťami (požiar,víchrica,krupobitie a pod.)

Krádežou,vlámaním alebo lúpežným prepadom

Vandalizmom

Vodovodnou haváriou

Povodňou a záplavami

Skratom, rozbitím skiel,prepätím

Asistenčné služby

Poistenie zodpovednosti

 

Koľko vás poistenie nehnuteľnosti vyjde?

Väčšina ľudí ešte stále považuje poistenie nehnuteľnosti za zbytočné plytvanie peňazí. Málokto si však uvedomuje, že možností ako stratiť strechu nad hlavou je nespočetné množstvo, a že podobná situácia môže postretnúť každého.

Poistenie nehnuteľnosti pritom nemusí byť ani drahé ani zbytočné! Stačí si dôsledne premyslieť, čo chcete poistiť a koľko ste ochotní investovať. Výška poistného totiž závisí od:

  • výšky poistnej čiastky
  • rozsahu poistného krytia
  • typu poistenej nehnuteľnosti

Okrem týchto troch faktorov môže na cenu poistného vplývať aj spôsob uzatvorenie poistenia – poistenie na novú alebo časovú hodnotu, prípadne rôzne poskytnuté zľavy.

Ak si nie ste istý, v akej výške by mala byť poistná suma stanovená, kontaktujte nás!
Ak si chcete vypočítať, koľko Vás vyjde poistenie nehnuteľnosti, kontaktujte nás!

Popri poistení nehnuteľnosti sa odporúča mať uzatvorené aj poistenie domácnosti.

Prečo uzatvárať poistenie domácnosti?

Poistenie domácnosti, podobne ako všetky ostatné druhy poistenia, je určené na to, aby:

  • chránilo váš majetok pred viacerými rizikami
  • chránilo majetok tretích osôb pred škodou, ktorú im môžete spôsobiť
  • chránilo vás a vašu domácnosť pred neočakávanými finančnými nákladmi spojenými so vzniknutou škodou

Dnes sa dá poistiť prakticky čokoľvek. Dôležité je však vedieť, čo si chcete a potrebujete poistiť a aká je hodnota daného majetku. Poistenie domácnosti sa vzťahuje na škody na veciach, ktoré sú súčasťou bytu alebo domu, pokiaľ sú uvedené v poistných podmienkach. Môže pritom ísť nielen o nábytok a elektroniku, ale aj o predmety historickej či inej hodnoty.

Nech už poisťujete čokoľvek, dôležitý je predovšetkým rozsah poistného krytia. Pri uzatváraní poistenia domácnosti je preto dôležité pozorne si preštudovať zmluvné podmienky. Každá poisťovňa totiž poskytuje poistenie domácnosti s rozličným rozsahom poistného krytia.