Vyhľadávanie

V ponuke je 201 nehnuteľností.
Zoznam nehnuteľností
Novinky a aktuality
2.Obmedzenie platieb v hotovosti     Od 1.1.2013 vstúpil do účinnosti zákon č. 394 / 2012...
1.Energetická certifikácia budov   Predloženie energetického certifikátu pri realitnom obchode sa...

          POVINNÉ  ZMLUVNÉ  POISTENIE.

Vaše auto si poistíte online kliknutím na obrázok auta.

 Uzatvorte si  PZP za najvýhodnejšiu cenu na trhu.

Spolupracujeme so všetkými poisťovňami. Porovnáme Vám všetky ceny PZP.

Zmluvu si uzatvoríte za  pár minút.  Šetríme Váš čas a peniaze.

Povinné zmluvné poistenie online GAMP.sk uplatňuje automaticky

všetky maximálne bonusy a zľavy, ktoré môžete v poisťovniach získať.

Zadajte údaje z Technického preukazu, ktoré sú potrebné na porovnanie sadzieb poistného PZP,

do jednotlivých formulárov - základne údaje o poisťovanom vozidledržiteľovi, plánovanom poistení 

a údaje pre získanie maximálnych zliav na PZP v roku 2012 aj 2013.

 

PZP pri kontrole na cestách

Vodič každého vozidla, či už sa jedná o automobil, motocykel, prívesný vozík, stroj alebo iné vozidlo, ktorého držiteľ je podľa zákona povinný uzatvoriť PZP, je povinný pri cestnej kontrole na požiadanie príslušníka Policajného zboru alebo inej oprávnenej osoby, preukázať sa príslušným dokladom o uzatvorení PZP.

Za hodnoverný doklad sa pokladá „Doklad o uzatvorení PZP“, tzv. Biela Karta. Túto vodič obdrží spolu s poistnou zmluvou a Zelenou kartou pri uzatvorení zmluvy o PZP s príslušnou poisťovňou. Biela karta obsahuje údaje o poisťovateľovi vozidla, držiteľovi vozidla , údaje o vozidle, ako aj dobu trvania poistenia PZP.

Je možné sa preukázať aj samotnou poistnou zmluvou PZP, vzhľadom na to, že je to obvykle veľkostránkový formát a obsahuje aj množstvo príloh, ako sú Všeobecné poistné podmienky, asistenčné služby a podobne, je nosenie tohto dokumentu vo vozidle dosť nepraktické.

Ako potvrdenie o uzatvorení PZP nemôže slúžiť doklad o zaplatení, teda napríklad ústrižok šeku, nakoľko neobsahuje všetky potrebné údaje potrebné pre kontrolu. Na druhú stranu, ani príslušník polície nemá právo takýto doklad od Vás žiadať. Upozorňujeme však, že ak je PZP nezaplatené a neplatné, hrozí Vám pokuta 3300 Eur a v prípade zavinenia nehody plná náhrada škody na majetku aj na zdraví.

Nezabudnite, že mimo územia Slovenskej republiky sa ako doklad o uzatvorenom PZP uznáva jedine Zelená Karta.

V prípade, že sa vodič vozidla nevie preukázať dokladom o uzatvorení PZP, je polícia oprávnená na mieste zadržať Doklad o evidencii vozidla a neumožniť pokračovať takémuto vozidlu v ceste. Preto sa v prípade, že idete riadiť cudzie motorové vozidlo presvedčte ,že ste od majiteľa alebo držiteľa vozidla obdržali nielen Osvedčenie o evidencii vozidla ,ale aj platný doklad o uzatvorenom PZP.

 

PZP motorových vozidiel

Vedenie motorového vozidla v Európe: PZP motorových vozidiel

Hocikam cestujete v rámci Európskej únie, Vaše auto bude automaticky poistené v rámci Vášho PZP bez dodatočných nákladov s minimálnym krytím so zodpovednosťou voči tretím osobám, ktoré vyžaduje zákon. To platí aj pre Island, Nórsko a Švajčiarsko, ktoré nie sú členom EÚ.

Ak máte v domácej krajine uzatvorené komplexné PZP, je však potrebné, aby ste si overili jeho pokrytie aj pre platnosť v iných krajinách. Tiež je potrebné, aby ste vzali do úvahy a overili si toto poistenie pre prípad nehody či poruchy vozidla.

Zelená karta nie je nutná pri cestovaní v rámci Európskej únie, ale slúži ako medzinárodne uznávaný dôkaz, že máte vo Vašej krajine uzatvorené PZP a uľahčuje následne uplatnenie nároku na odškodnenie, ak sa Vám stala nehoda. Ak nemáte so sebou svoju zelenú kartu, mali by ste mať iné potvrdenie o poistení – zmluvu alebo iný doklad. Systém zelených kariet v súčasnosti zahŕňa 43 krajín a je spravovaný združením poisťovateľov. Ich webové stránky poskytujú všetky podrobnosti o systéme zelených kariet ako aj jeho ciele.

Váš poisťovateľ alebo Vy si musíte zabezpečiť Európsky formulár o nehode, ktorý je štandardným dokumentom uľahčujúci urobiť vyhlásenie na mieste nehody, ak sa stala v inej krajine, ale podľa nového zákona platí toto nariadenie aj pre Slovensko.

Nové pravidlá boli zavedené s cieľom zabezpečiť, aby motoristi získali rýchlejšie a jednoduchšie odškodnenie za úrazy a škodu na majetku bez ohľadu na to, kde v Európskej únii sa stala. Riešenie takýchto situácií je teda rýchlejšie a bez zbytočných pokút za neskoré platby. Všetko sa vzťahuje nielen na úraz a škody, ku ktorým príde v rámci EÚ, ale aj na nehody medzi dvoma časťami Európskej únie a krajinami mimo Európskej únie, ale ktoré patria k systému zelených kariet.