Vyhľadávanie

V ponuke je 140 nehnuteľností.
Zoznam nehnuteľností
Novinky a aktuality
2.Obmedzenie platieb v hotovosti     Od 1.1.2013 vstúpil do účinnosti zákon č. 394 / 2012...
1.Energetická certifikácia budov   Predloženie energetického certifikátu pri realitnom obchode sa...

 CENNÍK / Balíky Služieb 

GARANCIU  komplexnosti 7*nájdete tu  kliknite!!!

 

CENNÍK  SLUŽIEB

Provízia RK pripredaji nehnuteľnosti

   
                  

Predajná cena

Služba

Služba

Služba

Štandard

Smart

Exclusive

Bez exkluzivity

Exkluzivita na kratšie obdobie

Exkluzivita na dlhšie obdobie

do 20.000 €

1.500 €

1.500 €

1.800 €

od 20.001 €   do 60.000 €

1.800 €

1.800 €

2.000 €

od 60.001 €   do 80.000 €

2.200 €

2.200 €

2.300 €

od 80.001 € do 100.000 €

2.700 €

2.700 €

3.000 €

od 100.001 € do 110 000 €

2.900 €

2.900 €

3.200 €

od 110.001 € do 120 000 €

3.300 €

3.300 €

3.600 €

od 120.001 € do 130 000 €

3.600 €

3.600 €

3.800 €

od 130.001 do 250.000 €

3%

3%

4%

nad 250.001 €

individuálna dohoda

individuálna dohoda

individuálna dohoda

       

 

     
       

 

     

Provízia RK pri kúpe nehnuteľnosti

   

 

     

Kúpna cena

Provízia

Záloha

 

do 20.000 € do 100.000

2.000 €

500 €

 

od 100.001 €   do 200.000 €

3.000 €

1.000 €

 

nad  200.000 €

3%

1.000 €

 
       
       
       

SLUŽBA  osobného makléra 

Účtuje sa záloha 100 eur ako rezervácia makléra pre Vás.

Pri podpise kúpnej zmluvy sa  z celkového poplatku za zrealizovaný obchod záloha odráta.

 

Provízia zahŕňa tieto úkony- SLUŽBA:

                 

Štandard

Smart

Exclusive

 

Výhradné sprostredkovanie/exkluzivita

-

4 mes.

8 mes.

Dokumentačná obhliadka nehnuteľnosti

Profesionálna príprave nehnuteľnosti na predaj (homestaging)

-

Fotodokumentácia nehnuteľnosti

Znalecký posudok v cene služby

-

-

Cenový prieskum, určenie vhodnej predajnej ceny a stratégie predaja

Inzercia nehnuteľnosti na vybraných realitných portáloch

Inzercia nehnuteľnosti v printových médiách

-

Obhliadky nehnuteľnosti so záujemcami

Obhliadky aj počas víkendov, sviatkov a mimo pracovného času

-

Overenie bonity záujemcu

-

Rokovanie so záujemcom o podmienkach prevodu nehnuteľnosti

Vypracovanie rezervačnej zmluvy

Vypracovanie kúpnej zmluvy

Úhrada poplatku za overenie podpisov predávajúceho na kúpnej  zmluve

-

Prítomnosť právnika pri uzatvorení kúpnej zmluvy

Zabezpečenie vyhlásenia správcu o tom, že predávajúci nemá nedoplatky

-

Podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľnosti

Úhrada poplatku 66,00 € za návrh na vklad do katastra nehnuteľnosti

 

 

 

 

            Finančné služby

 

 

 

Vypracovanie komplexného finančného zámeru

Poradenstvo v oblasti hypotekárneho úveru

Porovnanie ponúk všetkých bánk na trhu

Refinancovanie  - zníženie úrokových sadzieb existujúcich úverov

Vybavenie vinkulácie poistenia nehnuteľnosti

-

DARČEK

-

-

Starostlivosť počas celej doby trvania zmlúv

-

Informácie o novinkách a zmenách  na trhu

-

Asistencia pri hlásení poistných udalostí, vybavovanie plnenia pri škode

-

BONUS  Poistenie nehnuteľnosti na jeden rok zdarma

-

     

11/2013

Doplnkové služby:

Ak sa sprostredkovateľ s klientom písomne nedohodnú na inom, platí tento cenník realitných služieb:

ÚKON:

NÁKLAD:

BLIŽŠÍ POPIS:

Nábor nehnuteľnosti 30 € Náhrada nákladov spojených s uskutočnením dokumentačnej obhliadky nehnuteľnosti, vrátane vyhotovenia fotografií, zistenia parametrov nehnuteľnosti, rokovania s klientom, prípravy cenovej analýzy za účelom určenia ponukovej ceny nehnuteľnosti (jednorázová platba).
     

Inzerovanie nehnuteľnosti

 0,80 € / deň

Realitný sprostredkovateľ je oprávnený účtovať si náhradu nákladov spojených s inzerovaním nehnuteľnosti (na internete, v tlačených médiách a pod.) najviac vo výške 0,80 € / deň.

     

Obhliadky

100  / mesačne Nárok na náhradu paušálneho mesačného poplatku vzniká realitnému sprostredkovateľovi len vtedy, ak na nehnuteľnosti uskutoční najmenej 3 obhliadky v príslušný mesiac, vždy s potenciálnym záujemcom (záujemcami).
     

Osobná asistencia

 

 15  / za každú začatú polhodinu

Ak je potrebné v prospech klienta niečo zabezpečiť alebo ak si klient vyžiada osobnú prítomnosť / asistenciu realitného sprostredkovateľa pri niektorom z úkonov, ktorý nie je ako úkon samostatne týmto cenníkom paušálne spoplatnený, je klient povinný uhradiť realitnému sprostredkovateľovi náhradu vo výške 15 € / za každú začatú polhodinu.

Príklad: Realitný sprostredkovateľ nie je oprávnený si osobitne účtovať náhradu času za zabezpečenie listu vlastníctva, náhradu za čas spojený s obhliadkami nehnuteľnosti, lebo tieto sú ako samostatne (paušálne) spoplatnené úkony uvedené v tomto cenníku.
     

Zabezpečenie dokumentu z úradu / inštitúcie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

variabilné »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ak je k sprostredkovaniu potrebné zabezpečiť dokument (napr. výpis z listu vlastníctva, katastrálnu mapu, kópiu kolaudačného rozhodnutia, potvrdenie správcu bytového domu a pod.), je klient povinný uhradiť realitnému sprostredkovateľovi náhradu nákladov, ktoré pozostávajú z:

  1. úradného (správneho) poplatku (napr. 8 € za LV) a
  2. paušálnej sumy 15 € ako náhradu za strávený čas a
  3. náhrady za pohonné hmoty vo výške 0,80 € / km, ak vzdialenosť medzi nehnuteľnosťou a úradom/inštitúciou, ktorý dokument vydáva, je viac ako 20 km.

 V prípade pochybností o určení vzdialenosti je rozhodujúca vzdialenosť, ktorá bude určená prostredníctvom stránky : www.google.com/maps -“získať trasu“.

 

Príklad:

Klient poverí sprostredkovateľa, aby zabezpečil od správcu potvrdenie o nedoplatkoch. Nehnuteľnosť je v centre Bratislavy, sídlo správcu je napr. v centre Trnavy. Ak nedôjde k sprostredkovaniu predaja nehnuteľnosti, klient sprostredkovateľovi zaplatí náhradu nákladov takto: 15 € + poplatok, ktorý si za potvrdenie vyžiada správca + 45,6 € (57 km * 0,80 €)

V náhrade sú započítané náklady za pohonné hmoty, amortizáciu a strávený čas a súvisiace poplatky, ktoré za klienta sprostredkovateľ uhradil.
     

Zabezpečenie návrhu rezervačnej zmluvy (budúcej kúpnej alebo budúcej nájomnej zmluvy)

 50 

 

Náhrada nákladov spojená s prípravou zmluvnej dokumentácie (náhrada za strávený čas alebo náhrada za odmenu, ktorú musel sprostredkovateľ uhradiť advokátskej kancelárii).

 

     

Zabezpečenie návrhu kúpnej zmluvy

100 

Náhrada nákladov spojená s prípravou zmluvnej dokumentácie (náhrada za strávený čas alebo náhrada za odmenu, ktorú musel sprostredkovateľ uhradiť advokátskej kancelárii).

     
Zabezpečenie návrhu nájomnej zmluvy 100  Náhrada nákladov spojená s prípravou zmluvnej dokumentácie (náhrada za strávený čas alebo náhrada za odmenu, ktorú musel sprostredkovateľ uhradiť advokátskej kancelárii).

 

Tento cenník je súčasťou REALITNÉHO KÓDEXU »

 

 

 

REKLAMAČNÝ PORIADOK

V prípade, že služby poskytnuté našou kanceláriou nie sú

v súlade s vyššie uvedeným prísľubom  uvítame ak sa na

nás  ihneď  obrátite a na nedostatok nás upozorníte.

Reklamáciu môžete podať  aj  prostredníctvom e-mailovej

adresy reklamacie-ZVNC-finprofitgroup.sk alebo telefonicky na čísle

0905 573 105. Nápravu nedostatku zabezpečíme okamžite, najneskôr do 24 hodín.

 

FinProfit REAL

 

Sme riadnym členom SORA (Slovenská realitná akadémia), riadime sa jej etickým

kódexom a pokynmi. Naši realitní makléri sú certifikovaní SORA.