Vyhľadávanie

V ponuke je 102 nehnuteľností.
Zoznam nehnuteľností
Novinky a aktuality
3.Štátny príspevok pre mladých   ŠTÁTNY PRÍSPEVOK PRE MLADÝCH V ROKU 2013...
2.Obmedzenie platieb v hotovosti     Od 1.1.2013 vstúpil do účinnosti zákon č. 394 / 2012...
1.Energetická certifikácia budov   Predloženie energetického certifikátu pri realitnom obchode sa...

 

ŠTÁTNY PRÍSPEVOK PRE MLADÝCH V ROKU 2013

Štátny príspevok pre mladých je forma štátnej podpory bývania pre mladých ľudí – je to percento, o ktoré sa znižuje vaša úroková sadzba (aktuálne 3%, pričom 2% poskytuje štát a 1% prispieva banka). Podmienky poskytnutia štátneho príspevku stanovuje zákon bankách a sú nasledovné: 

Základné podmienky poskytovania:

vek klienta od 18 do 35 rokov (podmienka sa vzťahuje aj na spoludlžníka)

maximálny limit hypotekárneho úveru 49.790,88€ (1.500.000,-Sk)*

priemerný mesačný hrubý príjem klienta za predchádzajúci kalendárny rok môže byť najviac vo výške 1,3 násobku priemernej hrubej mesačnej nominálnej mzdy v národnom hospodárstve, momentále 985 €, t.j. ekvivalent 29 674,11 Sk.  (v prípade manželov musia podmienku maximálneho príjmu spĺňať obidvaja manželia)

účel hypotéky so štátnym príspevkom pre mladých je nadobudnutie, výstavba, zmena a údržba tuzemských nehnuteľností.

Výhody Štátneho príspevku pre mladých

celkové zvýhodnenie na úrokovej sadzbe je vo výške 3,0% p.a.

ŠP sa poskytuje každoročne po dobu 5 rokov od začatia úročenia HÚ

možnosť odkladu splátky istiny po dobu 5 rokov

možnosť uskutočnenia mimoriadnej splátky bez poplatku po dobu 5 rokov